Prijava za sudjelovanje mladih specijalista/specijalizanata na ECC u Madridu 2018

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

sljedeće godine u lipnju održava se 41. europski citološki kongres u Madridu (http://www.cytology2018.com/) u sklopu kojeg ćemo održati sekciju Hrvatskog društva za kliničku citologiju HLZ u trajanju od 1 sat i 30 minuta. Planirali smo održati osam desetminutnih predavanja uz raspravu.

Na prethodnom sastanku Upravnog odbora HD za kliničku citologiju donesena je odluka da ćemo sudjelovanje u sekciji našeg drušva na kongresu u Madridu ponuditi našim mladim specijalistima i/ili specijalizantima koje ovim putem pozivamo.

Za mlade specijalste i/ili specijalizante smo predvidjeli četiri od osam usmenih predavanja u sekciji. Za njih će HD za kliničku citologiju pokriti troškove kotizacije za kongres. Kriterij je dob od 40 godina života i mlađa.
Za odabir kandidata i njihovih tema pobrinut će se povjerenstvo HD za kliničku citologiju u sastavu:
prim. dr.sc. Gordana Kaić, dr. Lada Škopljanac-Mačina i prim.dr.sc. Tajana Štoos-Veić.
Teme koje sugeriramo su: primjena modernih i inovativnih tehnika u citologiji (računalne, molekularne, citogenetske, FISH…. itd..), ali mogu biti i neke druge, aktualne teme iz citologije.

Prijava:
Molim sve zainteresirane kandidate da do kraja listopada pošalju kratak životopis i prijedlog teme (naslov i sažetak ili nacrt sažetka) kako bismo na vrijeme odabrali najbolje i složili program naše sekcije (prem zadanim rokovima kongresa).
Prijedloge treba poslati na e-mail adrese članica povjerenstva:
gordana.kaic@zg.t-com.hr
lskopljanac@yahoo.com
tajanaveic@gmail.com

S poštovanjem,

srdačan pozdrav!

Danijela Vrdoljak-Mozetič