CITOLOGIJA

Hrvatsko društvo za kliničku citologiju


Cytology Paris 2013

http://www.cytology-iac.org/meetings/32-meetings-list

37th European Congress of Cytology

37th European Congress of Cytology 30. 9 – 3. 10. 2012. Cavtat Hotel “Croatia” Informacije i registracija www.cytology2012.com Kontakt: penta@cytology2012.com www.cytology2012.com Veliko nam je zadovoljstvo pozvati Vas na 37th European Congress of Cytology koji će se održati u hotelu “Croatia” u Cavtatu od 30. rujna do 3. listopada 2012. godine. Uvjereni smo da će izbor [...]

2010 godina

Stručni sastanci i sastanci upravnog odbora 2010. godine Novi specijalisti kliničke citologije Stručni sastanci i sastanci upravnog odbora 2010. godine Tijekom ove godine održano je 5 sastanaka Upravnog odbora i 4 stručna sastanka. 25. listopada 2010. održan je stručni sastanak na kojem su izvješće sa 17. svjetskog citološkog kongresa koji je održan u Edinburghu , [...]

4. Hrvatski kongres citologa

Cijenjene kolegice i kolege, dragi prijatelji, Velika nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas u ime Organizacijskog Odbora na 4. Hrvatski kongres citologa, 1. Hrvatski simpozij analitičke citologije i 2. Simpozij citotehnologa s međunarodnim sudjelovanjem koji će se održati   od  11. do 14. listopada 2009. u Splitu. Neobično nam je drago što će se po [...]

2009 godina

Simpozij povodom 4. obljetnice poslijediplomskog studija iz Kliničke citologije Prvi Europski tutorial iz citologije Osnivanje Sekcije za analitičku citologiju Hrvatskog društva za kliničku citologiju HLZ Trajno usavršavanje citotehnologa. Stručni sastanci i sastanci upravnog odbora 2008. godine. Simpozij povodom 4. obljetnice poslijediplomskog studija iz Kliničke citologije Simpozij povodom 4. obljetnice poslijediplomskog studija iz Kliničke citologije koji [...]

2008 godina

Simpozij povodom 4. obljetnice poslijediplomskog studija iz Kliničke citologije Prvi Europski tutorial iz citologije Osnivanje Sekcije za analitičku citologiju Hrvatskog društva za kliničku citologiju HLZ Trajno usavršavanje citotehnologa. Stručni sastanci i sastanci upravnog odbora 2008. godine. Simpozij povodom 4. obljetnice poslijediplomskog studija iz Kliničke citologije Simpozij povodom 4. obljetnice poslijediplomskog studija iz Kliničke citologije koji [...]